2023 Jääkiekon MM-kisat - KILPAILU SOSIAALISESSA MEDIASSA

Palkinto: 2 lippua MM-kisojen loppuotteluun 28.5.2023 @ Nokia-areena, Tampere 

Säännöt: Osallistu arvontaan täyttämällä lomake ja rekisteröitymällä kilpailuun biosteel.fi -sivustolla.

Kilpailun ehdot

Nice-Trading Oy:n (jäljempänä "Järjestäjä") portaalissa järjestettäviin verkkokilpailuihin osallistumiseen ja niiden toteuttamiseen sovelletaan seuraavia määräyksiä. Verkkokilpailuilla tarkoitetaan kilpailuja, joihin osallistuminen voi tapahtua vain verkossa.

1. Arpajaiset

(1) Järjestäjä toteuttaa arvontoja yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden (yhteistyökumppanit) kanssa.

(2) Osallistuja osallistuu arvontoihin rekisteröitymällä biosteel.fi-sivustolle ja ratkaisemalla kyseisessä kilpailukonseptissa luetellut tehtävät tai täyttämällä osallistumisehdot. Osallistumisen on tapahduttava kilpailussa ilmoitetussa määräajassa. Osallistuja vastaa sähköpostiosoitteensa ja/tai postiosoitteensa oikeellisuudesta. Sähköpostin sähköisesti kirjattu vastaanottaminen järjestäjän toimesta on todiste siitä, että määräaikaa on noudatettu.

 

2. osallistujat

(1) Osallistumisoikeus on 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä, jotka asuvat Suomessa.

(2) Kilpailuun osallistuminen edellyttää ehdottomasti, että kaikki henkilötiedot pitävät paikkansa. Laiminlyönti voi johtaa 3 §:n 4 momentin mukaiseen poissulkemiseen.

 

3 Kilpailusta sulkeminen ja osallistuminen

(1) Järjestäjän ja IIHF:n sekä sen lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen työntekijät on suljettu pois osallistumisesta.

(2) Jos näitä osallistumisehtoja rikotaan, järjestäjä pidättää oikeuden sulkea henkilöt pois kilpailusta.

(3) Henkilöt, jotka käyttävät luvattomia apuvälineitä tai muutoin hankkivat etuja manipuloimalla, suljetaan myös pois. Tällaisissa tapauksissa myös palkinnot voidaan jälkikäteen hylätä ja vaatia takaisin.

(4) Henkilöt, jotka antavat vääriä henkilötietoja, suljetaan myös pois kilpailusta.

(5) Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt suljetaan pois. (paitsi 2 §:n 1 momentti)

(6) Kilpailun yksityiskohdat, tarkka osallistumisaika, kilpailukysymys tai osallistumis- ja voittomahdollisuuden tyyppi sekä tarvittaessa palkinnon yksityiskohdat kuvataan yksityiskohtaisesti kunkin kilpailun sivulla.

(7) Osallistuminen arvontaan on maksutonta lukuun ottamatta kustannuksia, joita osallistujalle saattaa aiheutua arvontalomakkeen lähettämisestä.

(8) Kukin henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran.

 

4. täytäntöönpano ja käsittely

(1) Järjestäjä ilmoittaa voittajille kirjallisesti sähköpostitse ja puhelimitse, ja heidän nimensä voidaan julkaista järjestäjän portaaleissa ja/tai asianomaisten yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla. Voittaja antaa nimenomaisen suostumuksensa tähän julkaisutapaan. Järjestäjällä on oikeus toimittaa voittajan tiedot yhteistyökumppaneille palkinnon toimittamista varten. Jos järjestäjällä on tiedossaan vain voittajan sähköpostiosoite, voittajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Voittajalla on aikaa 11. toukokuuta 2023 kello 22.00 asti ottaa yhteyttä järjestäjään palkinnon vastaanottamisesta ja ratkaista palkinnon toimittamista voittajalle koskevat asiat. Jos voittaja ei ota yhteyttä järjestäjään tämän ajan kuluessa, kaikki palkintoa koskevat oikeudet menetetään.

(2) Kilpailussa palkintona esitetty esine ei välttämättä ole sama kuin voitettu esine. Pikemminkin mallin, värin tai vastaavien osalta voi olla poikkeamia. Palkinnon myöntäjä voi valita palkintona esitettyä esinettä vastaavan keskivertotyypin ja -laadun esineen.

(3) Järjestäjä tai sponsori tai järjestäjän tai sponsorin toimeksiannosta toimiva kolmas osapuoli lähettää muut kuin rahapalkinnot EMAILitse voittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

(4) Jos palkinnon toimittaminen ei ole mahdollista tai mahdollista vain kohtuuttomissa olosuhteissa, voittaja saa vastaavan korvaavan palkinnon. Samoin voittaja saa samanarvoisen korvaavan palkinnon, jos alkuperäistä palkintoa ei ole enää saatavilla esitetyssä versiossa (mallin vaihtuminen, kausitavarat jne.).

(5) Voittojen maksaminen käteisellä tai mahdollinen korvaaminen ei ole mahdollista missään olosuhteissa.

(6) Palkintoa tai palkinnon korviketta koskevaa oikeutta ei voida luovuttaa.

(7) Kilpailun kulkuun liittyvät valitukset on osoitettava kirjallisesti järjestäjälle 14 päivän kuluessa siitä, kun syy on tullut tietoon, kilpailua mainiten. Puhelimitse tehtyjä tai myöhässä tehtyjä valituksia ei käsitellä.

 

5. Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa tai lopettaa kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja perusteluja. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti silloin, jos pelin asianmukaista suorittamista ei voida taata teknisistä syistä (esim. virukset tietokonejärjestelmässä, laitteiston ja/tai ohjelmiston manipulointi tai virheet) tai oikeudellisista syistä. Jos tällainen keskeytys johtuu osallistujan käyttäytymisestä, järjestäjä voi vaatia kyseiseltä henkilöltä korvausta aiheutuneesta vahingosta.

 

6. tietosuoja

Kilpailuun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä järjestäjän portaaleihin ja sovellettavan tietosuojaselosteen hyväksymistä. Osallistuja voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tallentamiseen peruuttamalla sen osoitteessa info@nice-trading.fi ja siten vetäytyä osallistumisesta.

 

7. Kolmansien osapuolten alustojen (esim. Facebook) ilmoitukset ja ehdot.

Jos järjestäjä tarjoaa arvonnan kolmannen osapuolen alustan (esim. Facebook, Instagram, Youtube tai TikTok) kautta, sovelletaan seuraavaa:

(1) Näiden osallistumisehtojen lisäksi järjestäjän, osallistujan ja kolmannen osapuolen alustan välinen suhde määräytyy osallistumisehtojen ja alustan ylläpitäjän tietosuojasääntöjen mukaan (ks. esim. https://www.facebook.com/terms.php tai https://www.facebook.com/privacy/explanation).

(2) Osallistujat eivät voi esittää kolmannen osapuolen alustaa (esim. Facebookia) vastaan mitään vaatimuksia, jotka liittyvät arvontasovelluksen käyttöön tai arvontaan osallistumiseen.

(3) Osallistujat tunnustavat, että sekä arvontasovellus että arvonta eivät ole millään tavalla kolmannen osapuolen alustan (esim. Facebook) sponsoroimia, tukemia tai järjestämiä tai että niillä ei ole mitään yhteyttä kolmannen osapuolen alustaan (esim. Facebook).

(4) Kaikki tiedot ja tiedot, jotka osallistujat ovat ilmoittaneet arvontasovelluksen käytön tai arvonnan aikana tai jotka osallistujat ovat keränneet, toimitetaan ainoastaan järjestäjälle eikä kolmannen osapuolen alustalle (esim. Facebook).

(5) Kaikki arvontaan liittyvät tiedustelut ja ilmoitukset on osoitettava Järjestäjälle eikä kolmannen osapuolen alustalle (esim. Facebook).

 

8 Vastuu

(1) Järjestäjä vapautuu kaikista velvoitteista palkinnon luovuttamisen yhteydessä, ellei näissä säännöissä ole mainittu aikaisempaa päivämäärää.

(2) Järjestäjä ei vastaa yhteistyökumppanin lahjoittamien palkintojen aineellisista ja/tai omistusoikeudellisista virheistä.

(3) Järjestäjä ei ole vastuussa kumppanin maksukyvyttömyydestä eikä siitä aiheutuvista seurauksista palkintopelin toteuttamiselle.

(4) Järjestäjä on vastuussa vain vahingoista, jotka järjestäjä tai joku hänen avustajistaan on aiheuttanut tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen kannalta olennaisten velvollisuuksien tuottamuksellisesta laiminlyönnistä. Nämä rajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka aiheutuvat hengen, ruumiin ja/tai terveyden loukkaamisesta, eivätkä tuotevastuulain mukaista vastuuta. Edellä mainittuja vastuunrajoituksia sovelletaan myös erityisesti vahinkoihin, jotka aiheutuvat virheistä, viivästyksistä tai lähetyksen keskeytyksistä, teknisten laitteiden ja palvelun toimintahäiriöistä, virheellisestä sisällöstä, tietojen katoamisesta tai poistamisesta tai viruksista.

IIHF ja siihen liittyvät yhteisöt eivät ole tämän kilpailun järjestäjiä, eikä niillä ole mitään vastuuta tai velvollisuutta mistään vaatimuksista, jotka liittyvät osallistumiseen tai tähän arvontaan osallistumiseen tai myönnettyihin palkintoihin.

Osallistu